În şedinţa din ultima zi a lunii mai, cabinetul Grindeanu a aprobat o hotărâre de guvern care prevede acordarea de stimulente financiare tinerelor genii din liceele româneşti, pentru a-i convinge să nu mai plece la universităţile din străinătate. Proiectul îl are ca iniţiator pe ministrul demisionar al Cercetării, senatorul Șerban Valeca, şi a intrat în vigoare la jumătatea acestei luni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, cu doar câteva zile înainte ca Guvernul să pice la moţiunea de cenzură. Turbulenţele de pe scena pollitică au distras însă atenţia de la acest extrem de important act normativ, care reprezintă un prim pas dintr-un program mai amplu ce vizează stoparea exodului de „creiere” către marile centre universitare ale lumii.

Hotărârea de Guvern nr. 403/2017 a devenit aplicabilă începând cu 14 iunie, când a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ reglementează un program de granturi de cercetare pentru tinerii absolvenţi de liceu premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Programul intitulat „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I” vizează acordarea unor sume cuprinse între 1500 şi 3500 de euro pe an olimpicilor români care aleg să îşi continue studiile în ţară şi să accepte să lucreze în cercetare. „E un proiect de suflet la care m-am gândit încă de când a fost conceput programul de guvernare. În condiţiile în care este destul de greu, aproape imposibil să-i mai convingi să se întoarcă acasă pe cei care deja sunt cercetători în străinătate, m-am gândit la o soluţie de a-i păstra totuşi pe cei care încă nu au apucat să părăsească ţara. M-am interesat ce le atrage pe aceste tinere talente, cum sunt olimpicii români, la universităţile din afară. Ei bine, îi atrag cu nişte stipendii care nu sunt foarte mari şi atunci am zis să-i atragem şi noi cu un grant, cu condiţia să lucreze în cercetarea din România – indiferent dacă e instituţie privată sau de stat. În felul acesta ne rămân în ţară tinerii valoroşi, se creează şi se stimulează şi concurenţa între studenţi şi universităţi, ceea ce duce la creşterea nivelului învăţământului academic, plus că se asigură şi forţa de muncă pentru cercetarea din România, care este foarte puţină şi destul de îmbătrânită”, a declarat iniţiatorul programului, senatorul Șerban Valeca.

Stimulente financiare în funcţie de performanţele la olimpiade

Pot primi aceşti bani absolvenții de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internaționale sau naționale de științe și care se înmatriculează la o instituție de învățământ superior din România, începând cu anul universitar 2017-2018, după cum urmează:

  • pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă 3500 de euro pe an pentru locul 1, 3000 de euro pe an pentru locul 2, 2500 de euro pe an pentru locul 3;
  • aureații olimpiadelor naționale pot primi suma de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an pentru locul 2 şi 1500 de euro pe an pentru locul 3;

Suplimentar față de aceste sume, se mai pot acorda 500  euro/an, pentru fiecare student în contul participării la evenimente  științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală, dar şi suma maximă de 3500 euro pe an echipelor formate din cel puțin 5 studenți, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.

Olimpicii care termină liceul anul acesta – primii beneficiari

Premianţii olimpiadelor naţionale sau internaţionale care doresc să aplice pentru programul de granturi de cercetare vor trebui să depună o cerere la universitatea la care se înmatriculează până cel târziu la data de 1 august, imediat după absolvirea liceului. Până pe 30 octombrie Ministerul Cercetării şi Inovării, care asigură finanţarea programului, încheie contracte cadru cu universităţile unde au fost depuse astfel de cereri. La rândul lor, instituţiile de învăţământ superior încheie contracte cu olimpicii, aceştia obligându-se să promoveze studiile şi să se angajeze pentru o perioadă de minim patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național și de a desfășura activități CDI ca angajaţi ai acestora, în caz contrar fiind nevoiţi să restituie toţi banii primiţi de la stat. Mai trebuie precizat faptul că acordarea granturilor Carol I nu influenţează acordarea altor recompense, precum bursele de merit, un student putând beneficia concomitent de ambele facilităţi.

LASA COMENTARIU