În 49 de unităţi administrativ-teritoriale din 32 de judeţe în care vor avea loc în data de 11 iunie alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar a început campania electorală.
Campania electorală se va desfăşura astfel timp de 15 zile înainte de data alegerilor, urmând a se încheia pe 10 iunie la ora 7.00.
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar a avut loc în perioada 16 – 22 mai.

Contestaţiile la candidaturi au putut fi depuse până pe 24 mai, fiind soluţionate în termen de 24 de ore. Candidaturile au rămas definitive în data de 28 mai.
Listele electorale permanente se tipăresc până cel târziu pe 9 iunie, cu două zile înaintea datei alegerilor.
Votarea va începe pe 11 iunie la ora 7.00 şi se va închide în aceeaşi zi la ora 21.00.
Conform Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz.
Alegătorii pot vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea şi unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.
Alegerile locale parţiale se vor desfăşura în următoarele circumscripţii electorale: judeţul Botoşani – comuna Vlăsineşti, judeţul Braşov – oraşul Râşnov, judeţul Brăila – comuna Viziru, judeţul Caraş-Severin – comuna Lăpuşnicu Mare, judeţul Călăraşi – oraşul Lehliu Gară şi comuna Unirea, judeţul Constanţa – comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Dolj – municipiul Craiova şi comuna Işalniţa, judeţul Gorj – municipiul Târgu Jiu şi comuna Drăguţeşti, judeţul Harghita – comuna Siculeni, judeţul Hunedoara – munucipiul Lupeni şi comuna Sălaşu de Sus, judeţul Ialomiţa – oraşul Amara, oraşul Fierbinţi Târg şi oraşul Ţăndărei, judeţul Iaşi – comuna Şipote, judeţul Ilfov – comuna Jilava, judeţul Maramureş – oreşul Ulmeni şi oraşul Baia Sprie, judeţul Mehedinţi – comuna Şimian şi comuna Godeanu, judeţul Neamţ – municipiul Roman, comuna Pipirig şi comuna Bălţăteşti, judeţul Olt – comuna Osica de Sus şi comuna Sprâncenata, judeţul Prahova – oraşul Buşteni, oraşul Băicoi, comuna Dumbrava şi comuna Călugăreni, judeţul Sălaj – comuna Fildu de Jos, judeţul Sibiu – comuna Marpod, judeţul Suceava – comuna Iacobeni şi comuna Siminicea, judeţul Teleorman – comuna Olteni, judeţul Timiş – comuna Denta, judeţul Tulcea – comuna Beidaud, judeţul Vaslui – comuna Fruntişeni, judeţul Vâlcea – comuna Bujoreni, judeţul Vrancea – comuna Jariştea.
Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie a fost aprobată suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, a bugetului Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 7.649.000 lei, precum şi a bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică cu suma de 150.000 lei, potrivit hotărârilor de guvern adoptate în vederea alegerilor locale parţiale.
În campania electorală candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă. De asemenea, în timpul campaniei li se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, cu precizarea că este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli în perioada de desfăşurare a cursurilor.
În campanie se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu ori a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă. Totodată, sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă ori etnică, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase.
Până la începerea campaniei electorale primarii au avut obligaţia să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.
Primarii sunt obligaţi să monteze cel puţin un panou electoral şi în fiecare sat aparţinător sau localitate componentă din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.
Este interzisă utilizarea de către un competitor a locurilor speciale de afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt competitor. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.
Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală – 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.
Competitorii electorali nu pot utiliza în campanie bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule. În schimb este permisă distribuirea de pliante tipărite, precum şi a mesajelor electorale în mediul online.
Afişajul electoral este interzis în alte locuri decât cele stabilite şi sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.
Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie şi, de asemenea, se interzice difuzarea de spoturi de publicitate electorală, invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, sau comentarii privind campania electorală.
În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii: denumirea instituţiei care a realizat sondajul; data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată; dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare; cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.
În ziua votării este interzisă prezentarea înainte de ora 21.00 a sondajelor realizate la ieşirea de la urne.

LASA COMENTARIU