Asociaţia Institutul de Psihologie Aplicată în domeniul Sănătăţii Mintale organizează la Piteşti, pe 18 februarie, cursul de formare continuă cu tema: “Actualităţi în Evaluarea şi Redactarea protocolului de examen psihologic specific comisiilor Medico – Legale Psihiatice aflate în cadrul IML-urilor”.

Este vorba de un curs aprobat de comisia de specialitate din Colegiul Psihologilor din România cu 10 credite, care se adresează psihologilor clinicieni precum şi celor interesaţi să dobândească unele cunoştinţe în acest domeniu.

Cursul are la baza activităţi practice, aplicative, legislaţie, oferă studii de caz şi exemple concrete. Participanţii vor fi familiarizaţi cu diferite abordări ale problematicii evaluării psihologice clinice şi a redactării protocolului de examen psihologic specific CMLP. Cursanţii vor cunoaşte şi vor aplica metode, tehnici şi strategii de evaluare şi intervenţie clinică în acest areal problematic.

Formator este Nicolăescu Eliza, psiholog principal în cadrul Centrului de Sănătate mintală – Spitalul clinic de urgenţă Ilfov, Comisia de stabilire a discernământului din cadrul IML Ilfov, supervizor în psihologie clinică şi psihoterapeut.

Tematica abordată cuprinde psihodiagnosticul specific CMLP; prezentarea diverselor protocoale psihologice specifice CMLP,  în funcţie de scopul evaluării; vulnerabilitatea şi psihopatologia vârstnicului; procesul de evaluare clinică specifică CMLP în tulburările specifice geriatrice: etape, tehnici, strategii.

S: Adevarul

LASA COMENTARIU